Spordipartner KASUTUSLEPING

Spordipartner Trading OÜ, (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Spordipartner-s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva Spordipartner kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. E-pood

1.1 Spordipartner on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Spordipartner on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.

2. Üldsätted

2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Spordipartner teenusesse muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 Kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas ning kui tooted lõppevad laost otsa, siis neid tooteid ei kuvata. Spordipartner kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Spordipartner programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Spordipartner töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Spordipartner-s. Spordipartner-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink, arve või järelmaks). 
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud Spordipartner-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1 Kõik Spordipartner-s olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Spordipartner-s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on Spordipartner-s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kolme erineva kauba kättesaamise viisi vahel:
5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires kulleriga kahe kuni viie (2-5) tööpäeva jooksul (kuller on tasuta alates 120 eurosest ostust);
5.1.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja soovitud SmartPosti pakiautomaati ( SmartPost on tasuta alates 40 eurosest ostust);
5.1.3 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja soovitud Eesti Posti Post24 pakiautomaati ( Post24 on tasuta alates 40 eurosest ostust).

6.Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1.Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@Spordipartner. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale. 

7. Tagastusõigus

7.1 Spordipartner-st ostetud kaupadele kehtib neljateistkümne (14) kalendripäevane tagastusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele, arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara.
7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@Spordipartner. 
7.5 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.
7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul toote tagastamisest.
7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.8 Tagastamisega kaasnevad tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab kümnele (10) eurole, kannab Teenuse kasutaja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
7.9 Juhul, kui pärast tagastamist ilmneb, et tagastatud toode ei vasta Kasutuslepingu punktides seitse üks kuni seitse viis (7.1 – 7.5) toodud tingimustele, siis raha ei tagastata. Toode tagastatakse Teenuse kasutajale, toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Teenuse osutaja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe (2) aasta jooksul asja üleandmisest Teenuse kasutajale (võlaõigusseaduse § 218 lg 2).
8.2 Teenuse kasutaja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Teenuse osutajale hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast seda, kui Teenuse kasutaja sai mittevastavusest teada ehk esitama pretensiooni (võlaõigusseadus § 220 lg 1). 
8.3 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses Kasutuslepingu lisaks nr 1 oleva „Spordipartner Trading OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Spordipartner-s tellimuse registreerimisel.
9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
9.5 Isikuandmeid töötleb Spordipartner Trading OÜ, registrikood 12190945, postiaadress Pääsküla 8, Tallinn 10917.
9.6 Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.
9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.9 Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

10. Vastutus

10.1 Teenuse kasutaja kohustub kasutama spordipartneri teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
10.2 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduse või heade tavade vastasest Spordipartner teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Spordipartner teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11. Erimeelsused

11.1 Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

12. Kasutamistingimused

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Spordipartner kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

13. Kaebuse esitamise tingimused

Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul mis tahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil. Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Spordipartner KASUTUSLEPINGU LISA NR 1 - Spordipartner Trading OÜ PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

1.Spordipartner-st ostetud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2. Mõisted

2.1 Ekspertiis – Spordipartner Trading OÜ (mõnel juhul ka toote maaletoojaettevõte) poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
2.2 Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt, juhul kui klient ei ole Spordipartner Trading OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kättesaamise kuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong, kui see on nõutud.

7. Spordipartner Trading  OÜ ei vastuta remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.

9. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatuna tootel esineva puuduse kohta.

10. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Spordipartner Trading OÜ tõendab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

11. Spordipartner Trading OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema kuue (6) kuu jooksul alates müügi kuupäevast ekspertiisi. Kui tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst, kuid klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus on kliendi kahjuks, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

12. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni pärast kuue (6) kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.


Kehtiv alates 11.11.2011

PRIVAATSUS

Oleme pühendunud Spordipartner külastajate privaatsuse kaitsmisele. Sellest lähtuvalt ei kogu me veebisaidi külastajatelt andmeid, välja arvatud juhul, kui nad seda informatsiooni meile tahtlikult ja teadlikult avaldavad. Üldjuhul võite meid Internetis külastada nii, et ei pea meile avaldama oma isikuandmeid. Veebisaidi teatud osades aga (nt. tellimuse vormistamisel, kasutajaks registreerumisel) küsime Teilt Teie nime, elukoha aadressi, linna, postiindeksit või muid andmeid, et saaksime Teie soovitavat toodet või teenust Teile pakkuda. Te ei ole kohustatud meile seda informatsiooni avaldama, kuid ilma selle informatsioonita ei saa me Teile soovitud toodet või teenust pakkuda.


Spordipartner kinnitab, et ei avalda Teie poolt avaldatud andmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud juhtudel, kui kauba kohaletoimetamiseks on vaja edastada kullerile kliendi nimi, telefoni number ja kohaletoimetamise aadress ning seadusega ettenähtud juhtudel.
Nõustun kasutustingimustega.


Toode on edukalt võrdlusse lisatud